Submitted by admin on Fri, 08/17/2018 - 13:36
Ngày Cập Nhật
Danh Mục Tuổi Trẻ

Sôi Động – vui tươi - ấn tượng, đó là những nét chính trong đêm Gameshow ca nhạc Hoang Phap’s Got Talent được tổ chức trong Khóa Tu Mùa Hè 2018.

Đêm Chung Kết "Hoang Phap's Got Talent" KTMH 2018