Các Khóa Tu Cho Phật Tử

Ngày Thứ 7 KTMH 2018: Đi Để Trở Về
Ngày 17/08/2018

Ngày 04/08/2018 (nhằm 23/06 Mậu Tuất), các bạn khóa sinh bước vào ngày cuối cùng KTMH.

Ngày Thứ 6 KTMH 2018: Quay Về
Ngày 17/08/2018

Buổi sáng, các bạn khóa sinh bước vào thời pháp thoại cùng Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp, phó khoa Phật pháp Anh ngữ, trụ trì tu viện Viên Không - Bà Rịa, Vũng

Ngày Thứ V KTMH 2018: Sống
Ngày 17/08/2018

Ngày 02/08/2018 (nhằm 21/06 Mậu Tuất), các bạn khóa sinh bước vào ngày thứ 5 KTMT 2018.

Đêm Chung Kết "Hoang Phap's Got Talent" KTMH 2018
Ngày 17/08/2018

Sôi Động – vui tươi - ấn tượng, đó là những nét chính trong đêm Gameshow ca nhạc Hoang Phap’s Got Talent được tổ chức trong Khóa Tu Mùa Hè 2018.