Submitted by admin on Fri, 08/17/2018 - 13:51
Ngày Cập Nhật
Danh Mục Tuổi Trẻ

Buổi sáng, các bạn khóa sinh bước vào thời pháp thoại cùng Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp, phó khoa Phật pháp Anh ngữ, trụ trì tu viện Viên Không - Bà Rịa, Vũng Tàu, qua đề tài “Nhân sinh quan Phật giáo”.

Ngày Thứ 6 KTMH 2018: Quay Về

Trong buổi pháp thoại, Ni sư đã chia sẻ về đời sống con người dưới góc nhìn của Phật giáo qua: vô thường, khổ, vô ngã. Qua đó, các bạn có cách nhìn khách quan hơn, không bị dính mắc bởi những chấp ngã trong cuộc sống, vượt qua mọi phiền não để có được cuộc sống an lạc tự tại.

Trải qua năm ngày tu tập, thấm nhuần giáo lý Phật đà, các bạn đã nhận thức được đâu là bến đỗ tâm linh để quay về nương tựa, cũng như những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp mà đạo Phật đã đem đến cho cuộc đời mình. Chiều ngày 03/08/2018 (22/06 Mậu Tuất) Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng BTC khóa tu cùng chư tôn đức Tăng tại bổn tự đã quang lâm giảng đường tác pháp truyền thọ Tam Quy và Ngũ Giới cho các bạn. Trong buổi lễ, Thượng tọa đã chia sẻ về nguồn cội tâm linh của người Việt Nam. Chúng ta là thế hệ trẻ, con dân nước Việt cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống tâm linh đó. Các bạn đã lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn khi quy y Tam Bảo. Đó là một nhân duyên phước báu vô cùng thù thắng.

Buổi tối, 16 bạn khóa sinh xuất sắc nhất trong 8 chúng bước vào vòng chung kết cuộc thi học thuộc Kinh Vu Lan Báo Hiếu tại giảng đường chính.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận: