Submitted by admin on Thu, 08/16/2018 - 11:54
Ngày Cập Nhật

Ngày 15/08/2018 (nhằm 05/07 Mậu Tuất) nhận lời mời của Ban tổ chức, Thượng tọa Thích Quảng Thiện đã chia sẻ một thời pháp thoại đến với các hành giả an cư tại chùa Hoằng Pháp.

Thượng Tọa Thích Quảng Thiện Giảng Pháp Tại Trường Hạ Hoằng Pháp

Thượng tọa Thích Quảng Thiện - Giáo thọ sư trường Cao Trung Phật học TP.HCM, Trưởng ban giáo dục Tăng Ni quận 12, trụ trì chùa Tịnh Quang – Quận 12. Trong buổi nói chuyện, Thượng tọa đã chia sẻ những kiến thức rất cần thiết và gần gũi đối với đời sống xuất gia như pháp “thiểu dục tri túc” và các bài kinh Sa-môn, kinh Phạm Hạnh được trích trong Tăng Chi Bộ kinh. Qua ba phạm trù: lợi dưỡng, cung kính, danh vọng đức Phật đã dạy nhằm chỉ ra đây là các yếu tố làm đánh mất nhân cách của một bậc Tỳ-kheo và giúp mỗi người đưa những mục đích được chế ngự, mục đính đoạn tận, mục đích ly tham, mục đích đoạn diệt để đưa đến Niết-bàn. Bên cạnh đó, Thượng tọa còn phân tích rõ các trạng thái của Niết-bàn là: thường – lạc – ngã – tịnh. Thời pháp thoại đã khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng cùng tham dự.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Danh Mục Phật Sự
Thượng Tọa Thích Quảng Thiện Giảng Pháp Tại Trường Hạ Hoằng Pháp